• مديريت سايت
  كـارآفريني با ايجاد واحد توليد ترشيجات و شوريجات
  كارآفريني كه در طول سه سال از كـارگري به كـارفرمايي رسـيد.
  متأسفانه امروزه روستايي‌ها هم مي‌خواهند مانند شهري‌ها زندگي كنند!
  قارچ سرمايه گزاري كم و سود زياد
  اقتصاد مقاومتي
  عبدالحسين قبيطي نسب توليد كننده برتر ترشيجات در استان خوزستان
  كـارآفريني با ايجاد واحد توليد ترشيجات و شوريجات
  ترشيجات و شوريجات معمولاً همراه با غذا مورد مصرف قرار مي‌گيرد . خيار شور حالت چاشني داشته و به‌صورت ...
  اردوهاي جهادي
  اردوهاي جهادي تلنگري به مسئولين
  اين حركت تلنگريست براي مسئولين كه ببينند بسيجيان با حداقل بودجه روستاها را آباد مي‌كنند.
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان