• مديريت سايت
  روايت تصويري از افتتاح پروژه هاي محروميت زدايي سپاه در «ملاشيه»
  حادثه بي‌نظير ۹دي و قدرت فكري مردم، از نمونه‌هاي قدرت نظام/دشمن با ...
  افتتاح پروژه‌هاي محروميت‌زدايي سپاه در ملاشيه اهواز/اتمام ۲۴۰۰ پروژه ...
  اختصاص ۳۲۰ ميليارد ريال براي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي خوزستان/ ۹۲۰ اكيپ بسيجي ...
  اردوهاي جهادي
  مدير حركتهاي جهادي سازمان بسيج سازندگي خوزستان خبر داد :
  اعزام 22 گروه جهادي مساجد و محلات به مناطق محروم و كم برخوردار استان
  در راستاي ايجاد فرهنگ توجه به محرومين و ترويج فرهنگ جهادي با توجه به شناسايي هاي بعمل آمده در مناطق محروم و ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان